Klasikinė gitara
Jurgis Rimkevičius Lietuvoje Gitaristai Video Nuorodos

JURGIS RIMKEVIČIUS

Klasikinės gitaros klasės įkūrėjas Lietuvoje. 1968m. (gimė 1914 07 30 Jelizavetpolyje (dabar Giandža, Azerbaidžanas) – 2003 09 08 Kaune, palaidotas Linkuvos kapinėse).

  

Jurgis Rimkevičius gimė 1914 liepos 30 d. Jelizavetpolio mieste lietuvio geležinkeliečio šeimoje.Netrukus šeima persikėlė gyventi į Gruziją, Tiflisą, o 1921 m. atvyko i tėvo gimtąjį kraštą - Lietuvą. Šiauliuose J.Rimkevičius įgijo pradinį mokslą. Būdamas dešimties pradėjo skambinti gitara. Pirmąsias gitaros pamokas gavo iš savo motinos, o nuo 12 metų šio meno toliau mokėsi pas Balį Stasiulaitį, Sankt Peterburgo muzikos mokyklos auklėtinį.

1933 m. atvažiavęs į Kauną, mokėsi suaugusiųjų gimnazijos 5-ojoje klasėje. Dirbo Vailokaičių metalo fabrike Šančiuose šaltkalviu. Čia subūrė mandolinų-gitarų orkestrą, su kuriuo koncertuodavo gamyklose, mokyklose ir Radiofone. Natų leidėjas E. Cirinskis padėjo užsidirbti aranžuojant lietuvių liaudies dainas. Jam patarus, 1940 m. J.Rimkevičius įstojo į Kauno konservatorijos E.Gailevičiaus kontraboso klasę, kartu pradėjo pedagoginį darbą įvairiose mokyklose.


1947 m. baigęs kontraboso specialybę, grojo Vilniaus operos teatro orkestre, be to, J.Tallat-Kelpšos muzikos mokykloje dėstė teorines disciplinas ir kontrabosą. Vadovavo Kauno kooperacijos mokyklos bei technikumo, Politechnikumo ir Karininkų namų mandolinų-gitarų orkestrams. Profsąjungų kultūros rūmuose ir Vytauto parke vedė klasikinės gitaros grojimo kursus. Besitobulindamas Maskvos konservatorijoje susidomėjo gitara.

Mandolinų-gitarų orkestras, vadovaujamas J.Rimkevičiaus (apie 1950m.)

Koncertuoja Jurgis Rimkevičius

Koncertuoja Jurgis Rimkevičius ir Birutė Budzinauskienė

1954 m. grįžęs iš stažuotės J. Gruodžio muzikos mokykloje dėstė teorines disciplinas bei kontrabosą. Be tiesioginio darbo vadovavo įvairiems klasikinės gitaros kursams, Šį instrumentą populiarino žiniasklaidoje. Daugelį metų rinko archyvinę medžiagą apie pirmąjį Europos gitaristą M. Sokolovskį, gyvenusį Lietuvoje. J. Rimkevičiaus straipsniai apie gitaros galimybes buvo spausdinami Lietuvos ir užsienio spaudoje.

1968 m. inicijavo gitaros klasės įkūrimą Kauno 1-ojoje vaikų muzikos mokykloje ir jai vadovavo. Po penkerių metų jo dėka tokia specialybė atsirado J. Gruodžio konservatorijoje, o vėliau ir kitose didžiųjų Lietuvos miestų muzikų kalvėse, kuriose J. Rimkevičius dėstytojavo. Prieš mirtį dėstė Kauno M. Petrausko muzikos mokykloje. Buvę mokiniai toliau tęsia jo pradėtą darbą.

I laida

J.Rimkevičius ruošė ir leido Kauno I vaikų muzikos mokyklos ir J.Gruodžio aukštesniosios muzikos mokyklos leidinį - mokomąją priemonę jauniesiems gitaristams "Skamba gitara". Jis išeidavo kartą per du mėnesius.

 

Kauno klasikinės gitaros studija išleido jo kūrinius gitarai „Artojų maršas“, „Birutė“, „Dėdės Tomo trobelė“ ir kt.


Atsisiųsti natas

1984 m. už klasikinės gitaros meno propagavimą jam įteiktas tarptautinės gitaristų asociacijos garbės nario pažymėjimas. J. Rimkevičius parašė knygą „Šešiastygė klasikinė gitara“ (1999).

1999 m. sausio 4 d. Kauno filharmonijoje vyko koncertas, skirtas gitaros klasės įkūrimo 30-mečiui. Be gitaristų iš Kauno ir Vilniaus, jame dalyvavo ir Sauliaus Sondeckio vadovaujamas orkestras. Taip pat Vilniaus Operos ir baleto teatro solistai Jolanta Čiurilaitė ir Vytautas Kurnickas. Ta proga buvo išleistas leidinukas „Trisdešimtmetų skambančios gitaros“ (Kaunas, 1998) Atsisiųsti.

2004 09 12 pažymint mirties metines ir 90-ąjį jo gimtadienį, Žaliakalnyje ant namo, kuriame gyveno (Aukštaičių g. 21), buvo atidengta memorialinė lenta: „Šiame name 1984–2003 m. gyveno Lietuvos klasikinės gitaros mokyklos įkūrėjas, tarptautinės gitaristų asociacijos narys muzikas Jurgis Rimkevičius (1914 07 30 – 2003 09 08)“ (skulpt. Antanas Vyšniauskas).
J.Rimkevičiaus kapas Linkuvos kapinėse Kaune.
   

Su prof. A.Larinu Maskvoje

Su Maskvos gitaristų asociacijos prezidentu A.Saveljevu (dešnėje, priekyje)

A.Segovijos (Ispanija) sveikinimas J.Rimkevičiui

Dmitry Fampo (Graikija) sveikinimas J.Rimkevičiui

 

(afiša pdf formate)

Informacija apie Jurgi Rimkevičių svetainėje "Gitaristi i kompozitori" (Ukraina)