Klasikinė gitara
Jurgis Rimkevičius Lietuvoje Užsienio gitaristai Video Nuorodos

Klasikinė gitara Lietuvoje

Tauragės rajono muzikos mokyklos gitaros klasė

Tauragės rajono muzikos mokykla

Gitaros mokytojas Jonas Jankauskas su mokiniais.

GITAROS KLASEI 30 METŲ

Jonas Jankauskas
Tauragės rajono muzikos mokyklos gitaros mokytojas

Gitara – vienas romantiškiausių ir populiariausių instrumentų jaunimo tarpe. Todėl, tuo laikotarpiu mokyklos vadovu dirbusio Vidmanto Ališausko ir mano iniciatyva 1978 metais Tauragėje įkurta klasikinės gitaros klasė. Per 30-ties metų laikotarpį ją baigė 38 mokiniai. Iš jų 7 pasirinko muziko kelią. Egidijus Petrikas dirba Ukmergės muzikos mokykloje, Giedrė Stulgaitė–Bankietienė Kauno I–oje muzikos mokykloje. Darius Gricius Tauragės „Šaltinio“ pagrindinėje mokykloje. Šiuo metu Klaipėdos universiteto menų fakultete mokosi Vaidotas Rukas, Stasio Šimkaus konservatorijoje - Indrė Genytė. Rasa Levickaitė įkūrė klubą „Dainos teatras“. Gitaros klasėje mokosi daug gabių mokinių. Mokslo pirmūnė Paulė Vitkevičiūtė 2008 metais dalyvavo Respublikinio gitaristų festivalio baigiamajame koncerte Vilniaus Rotušėje. Labai gerai mokosi Vytautė Sausytė, Greta Endrijaitytė, Eglė Eitutytė.

Būdamas klasikinės gitaros mokytojų asociacijos nariu, matau ryškų mokinių ir jų mokytojų tobulėjimą Lietuvoje. Dalyvaudamas respublikinių konkursų žiuri komisijų darbe, džiaugiuosi mūsų muzikos mokyklos jaunaisiais gitaristais, kurie savo grojimo įgūdžiais yra lygiaverčiai didžiųjų miestų mokiniams. Jie apdovanoti konkursų laureatų ar diplomantų diplomais, padėkos raštais. Malonius prisiminimus paliko du Tauragės muzikos mokykloje vykę Lietuvos jaunųjų klasikinės gitaros atlikėjų festivaliai. Visą trisdešimties gitaros klasės gyvavimo laikotarpį gitaristai pasižymėjo aktyvia koncertine veikla. Daugelyje mokyklos organizuojamų koncertų girdime ne tik gitaristus-solistus, bet ir įvairius ansamblius. Įsimintini koncertai vyko ne tik Lietuvoje, bet ir Lenkijos Belchatovo mieste.

Gegužės mėnesio 23 d. 17 val. muzikos mokykloje vyko gitaros klasės įkūrimo 30-čiui skirtas koncertas. Dalyvavo buvę mokiniai , visi mylintys klasikinės gitaros muziką.

Dabartiniai ir buvę mokytojo J.Jankausko gitaros klasės mokiniai.

Mokytoją Joną Jankiauską sveikina
Tauragės rajono savivaldybės meras Robertas Piečia.

Gitaristų ansamblis jubiliejinio koncerto metu.