1966

Sudėtis:

Vieta:

KPI VIII rūmai (mašinų gamybos fakultetas)

Koncertai:

Repertuaras:

Įrašai: