1976m.
Įkūrėjas ir vadovas — Kęstutis Ignatavičius.

Sudėtis:

Vieta:

Kaunas, Kaišiadorių gatvė 20, Panemu­nes kultūros namų muzikinė studija.

Koncertai:

 • 1976-ieji.     Kolektyvui suteiktas „Versmės" Liaudies vokalinio-instrumentinio ansamblio vardas. Koncertai V estradinės muzikos festivalyje Palangoje. Koncertinė kelionė po Čekos­lovakijos Socialistinę respubliką.
 • 1977-ieji.     „Versmė" dalyvauja respublikinio festivalio „Šlo­vė Spaliui" baigiamajame koncerte, savo meistriškumą de­monstruoja Tartu mieste ir tarptautiniame konkurse Bialystoke „Bialovežo stumbras'1.
 • 1978-ieji.     Ansamblis konkurso „Gintarinė triūba — 78" dip­lomantas* Solistas A. Pauža šio konkurso laureatas! Maskvoje įvykusiame sąjunginiame jaunimo vokalinių-instrumentinių an­samblių konkurse, skirtame komjaunimo 60-mečiui, iškovotas pirmojo laipsnio diplomas. Kauno sporto halėje versmiečiai surengia jubiliejini koncertą, skirtą kolektyvo dešimtmečiui.

Repertuaras:

 Išpildant visų pamėgtą kompozitoriaus G. Kuprevičiaus kūrinį „Saugokime gamtą", ansamblis pagalbon buvo pasitelkęs net magnetofoninius gyvosios gamtos įrašus..

Įrašai:

Ko­lektyvo Įrašai skamba Lietuvos kino studijos sukur­tame meniniame filme „Kur iškeliauja pasakos".

Nuotraukos:

 • Rima_Dirsyte_Roma_Maciulyte
 • versme1
 • versme2
 • versme3
 • versme4 (2)
 • versme4-(2)
 • versme4
 • versme5
 • versme6
 • versme7
 • versme8
 • versme9
 • versme_01